Has no content to show!
Download free MPC News Android Marathi app clicking here or give a miss call to 022 6140 3619
Toggle Bar
Last Updated on Mon, 02 Mar 2015

Top News

एचए कामगारांनी संचालकांकडे मागितला पगार
कामगारांना नऊ महिन्याच्या पगाराची प्रतिक्षा राज्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन निष्पळ ठरले  अर्थसंकल्पात अशा उद्योगांसाठी तरतूद नसल्याने निराशा  केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर,…