Dapodi: रस्ता बाधीत ‘त्या’ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार

0

एमपीसी न्यूज – दापोडी येथील महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टीतील रस्त्याने बाधीत होणा-या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पत्राशेड केले जाणार असून या कामासाठी दोन कोटी 13 लाख रूपये खर्च होणार आहे.

दापोडी येथे महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीतील काही झोपड्या रस्ता रूंदीकरणात बाधीत होत आहेत. तेथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पत्राशेड तयार करण्यात येणार आहे. तसेच इतर अनुषंगिक कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी महापालिकेतर्फे ठेकेदारांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. दोन कोटी 36 लाख 94 हजार रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यामध्ये रॉयल्टी व मटेरियल टेस्टींग शुल्क वगळून दोन कोटी 32 लाख रूपये दर ठरवून निविदा मागविण्यात आल्या.

त्यानुसार तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यापैकी यश किर्ती डेव्हलपर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा 10 टक्के कमी दराने निविदा सादर केली. म्हणजेच दोन कोटी 9 लाख अधिक रॉयल्टी चार्जेस चार लाख पाच हजार आणि मटेरीयल टेस्टींग चार्जेसपोटी 23 हजार रूपये असे एकूण दोन कोटी 13 लाख रूपये खर्च होणार आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या कामांची निविदा स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. एक वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, या ठेकेदारासमवेत करारनामा करण्यात येणार आहे.

HB_POST_END_FTR-A2
You might also like