Browsing Tag

खादी ग्रामोद्योग

Pimpri : खादी ग्रामोद्योग विभागातील अनेक योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय सुरू करावेत – वैजनाथ पापुळे

एमपीसी न्यूज - छोट्या छोट्या गोष्टींमधून उद्योग उभा राहू शकतो. इच्छा असेल तर ठरवलेली कोणतीच गोष्ट अशक्य नसते. खादी ग्रामोद्योगतील अनेक योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय सुरू करावेत, असे मत खादी ग्रामोद्योग विभागाचे निवृत्त अधिकारी वैजनाथ पापुळे…

Pimpri : खादी ग्रामोद्योग विभागातील अनेक योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय सुरू करावेत – वैजनाथ पापुळे

एमपीसी न्यूज - छोट्या छोट्या गोष्टींमधून उद्योग उभा राहू शकतो. इच्छा असेल तर ठरवलेली कोणतीच गोष्ट अशक्य नसते. खादी ग्रामोद्योगतील अनेक योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय सुरू करावेत, असे मत खादी ग्रामोद्योग विभागाचे निवृत्त अधिकारी वैजनाथ पापुळे…