Browsing Tag

पसायदान व तुका झाला पांडुरंग

Talegaon Dabhade : जीवनात जे वसंताचा बहर निर्माण करतात ते संत होय -रामचंद्र देखणे

एमपीसी न्यूज- उद्दात्त जीवनमूल्याचे प्रकटीकरण संताच्या जीवनातून झालेले आढळते. हे ज्यामधून प्रकटते त्याला संत साहित्य म्हणतात. ज्ञान भक्तीचा साक्षात्कार व कर्माने परोपकार ही संतांची लक्षणे आहेत असे प्रतिपादन संत साहित्याचे अभ्यासक रामचंद्र…