Browsing Tag

भाड्याने दिलेली मिळकत

Pune : भाड्याने दिलेल्या मिळकतींना 40 टक्के कर सवलतीचा लाभ मिळणार नाही – रुबल अग्रवाल

एमपीसी न्यूज - ज्या मिळकतदारांनी निवासी मिळकतींचा वापर स्वतःसाठी करीत असल्याबद्दल 40 टक्के सवलत घेतलेली आहे. व तिथे स्वतः वापर न करता भाडेकरू ठेवलेले आहेत, अशा मिळकतदारांची 40 टक्के देण्यात आलेली सवलत रद्द केली जाणार आहे,  अशी माहिती…