Browsing Tag

builder fraud case

Wakad Crime : बांधकाम व्यावसायिकाच्या फसवणूक प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा

एमपीसी न्यूज - बेकायदेशीरपणे फ्लॅटचा ताबा घेतला. तसेच बांधकाम व्यावसायिकासोबत जागेचा विकसन करारनामा व कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र केलेले असताना तीच जागा बक्षीसपत्राने दुसऱ्याच्या नावावर करून बांधकाम व्यावसायिकाची फसवणूक केली. याबाबत…