Browsing Tag

Conduct tender process

Pimpri:  जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा प्रकिया राबवा – अण्णा बनसोडे  

एमपीसी न्यूज - जैव वैद्यकीय कचरा अर्थात बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करण्यासाठी मोशी कचरा डेपो येथे प्रकल्प उभारणी करणे. त्याचे संचालन 15 वर्षे करणे हे काम पास्को या ठेकेदार कंपनीस देण्याबाबतचा प्रस्तावास स्थायी समिती मान्यता दिली…