Browsing Tag

International Lefthanders Day 2020

Left Handers Day: आज ‘डावे’ हे उजवे आहेत…

एमपीसी न्यूज - एखाद्या वेळी आपण सहजगत्या म्हणून जातो की, याने ना अमूक गोष्टीत फारच 'डावे-उजवे' केले. कोणाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले की टीका होते, की त्याला डावलले. म्हणजे होते काय की, आपण नकळतच का होईना डाव्या बाजूला कमी प्रतीचे मानतो आणि…