Browsing Tag

james thomas molswarth

Molswarth- English Marathi Dictionary: कहाणी मराठीच्या ध्यासाने झपाटलेल्या एका इंग्रज तरुणाची…

एमपीसी न्यूज- सध्या नुकतेच जाहीर झालेले शैक्षणिक धोरण चर्चेत आहे. यात चौथीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. आपण आपली मातृभाषा सहजगत्या शिकतो. ती आपल्याला शाळेत जायच्या आधीपासून अवगत असते. पण साता समुद्रापार दूर देशातून…