Browsing Tag

Kalewadi M. M. School Chowk

Kalewadi News : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित संकल्प चित्र साकारणार

या कामासाठी किमया यांची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना प्रकल्प किमतीच्या 1.98 टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे.