Browsing Tag

lichate treatment plant

Bhosari : महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली मोशी कचरा डेपोचा बफर झोन झाला कमी – कल्याण पांचाळ

एमपीसी न्यूज - मोशी येथील कचरा डेपो हलविण्यासाठी स्थानिकांनी 'कचरा डेपो उठाओ' आंदोलन केले. त्याबाबत तत्कालीन पुढा-यांनी नागरिकांची जराही बाजू ऐकून घेतली नाही. हा कचरा डेपो वाढत गेला आणि 2009 मध्ये बफर झोन पडला. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार…