Browsing Tag

manache shlok

Manobodh by Priya Shende Part 44 : मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 44 (Manobodh by Priya Shende Part 44)मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावीकथा आदरे राघवाची करावीनसे राम ते धाम सोडोनी द्यावेसुखा लागि आरण्य सेवित जावेhttps://youtu.be/S4AjzkCPYRA…

Manobodh by Priya Shende Part 36 : सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे

एमपीसी न्यूज - Manobodh by Priya Shende Part 36 - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 36.सदा सर्वदा देव सन्नीध आहेकृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहेसुखानंद आनंद कैवल्य दानीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/U4ggbCviaco…

Manobodh by Priya Shende Part 35 : असे हो जया अंतरी भाव जैसा

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 35 (Manobodh by Priya Shende Part 35)असे हो जया अंतरी भाव जैसावसे हो तया अंतरी देव तैसाअनन्यास रक्षितसे चापपाणीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/qEBQTICJAbYमागच्या…

Manobodh by Priya Shende Part 34 : उपेक्षा कदा रामरूपी असेना

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 34 (Manobodh by Priya Shende Part 34)उपेक्षा कदा रामरूपी असेनाजीवा मानवा निश्चयो तो वसेनाशिरी भार वाहेन बोले पुराणीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/MEsfxbEdzsQ…

Manobodh by Priya Shende Part 32 : अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली

एमपीसी न्यूज - मनोबोध  : मनाचे श्लोक क्रमांक 32 - Manobodh by Priya Shende Part 32 : अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केलीपदी लागता दिव्य होऊनि गेलीजया वर्णिता शीणली वेदवाणीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/J10zOdK4s8A…

Manobodh by Priya Shende Part 31: महासंकटी सोडिले देव जेणे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 31 - (Manobodh by Priya Shende Part 31)महासंकटी सोडिले देव जेणेप्रतापे बळे आगळा सर्व गुणेजया ते स्मरे शैलजा शूलपाणीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/0OC8oA02xEg…

Manobodh by Priya Shende Part 30: समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 30(Manobodh by Priya Shende Part 30)समर्थाचिया सेवका वक्र पाहेअसा सर्व भूमंडळी कोण आहे?जयाची लिला वर्णिती लोक तीन्हीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/VlnZqdlUSFo…

Manobodh by Priya Shende Part 29 : मनोबोध भाग 29 – पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 29 (Manobodh by Priya Shende Part 29)पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजेबळे भक्तरिपुशिरी कांबी वाजेपुरी वाहिली सर्व जेणें विमानीरुपेश एकदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/BdH_zV5el00…

Manobodh by Priya Shende Part 28 : मनोबोध भाग 28 – दीनानाथ हा राम कोदंडधारी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 28दीनानाथ हा राम कोदंडधारीपुढे देखता काळ पोटी तरारीमना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानीनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानीhttps://youtu.be/NM19wyZFzn4श्लोक क्रमांक 28 ते 37 या दहा श्लोकात…