Browsing Tag

Manobodh by Priya Shende Part 98

Manobodh by Priya Shende Part 98 : मनोबोध भाग 98 – हरीनाम नेमस्त पाषाण तारी

एमपीसी न्यूज : मनोबोध भाग 98 - हरीनाम नेमस्त पाषाण तारी- (Manobodh by Priya Shende Part 98) हरीनाम नेमस्त पाषाण तारी बहु तारिले मानवी देहधारी तया रामनामी सदा जो विकल्पी वदेना कदा जीव तो पापरुपी या श्लोकात समर्थ नामस्मरणाचा,…