Browsing Tag

Marathi language Issu

Pimpri News : विमा संबंधित कागदपत्रात मराठी भाषा अनिवार्य करा – गजानन बाबर

एमपीसी न्यूज - शेतकऱ्यांनी विमा उतरवले, पण विमा संबंधित कागदपत्रात मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याने अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 345 मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 अन्वये महाराष्ट्र…