Browsing Tag

MLA Mahesh Landage Youth Forum

Talavade : रस्त्यावर पडलेले खड्डे त्वरीत बुजवा; अन्यथा खड्ड्यात वृक्षारोपण – पांडुरंग भालेकर

एमपीसी न्यूज - तळवडे प्रभाग क्रमांक 12 मधील सर्वच अंतर्गत रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी स्थापत्य विभागाला लेखी निवेदन दिले असून बारा दिवसात हे खड्डे बुजवा; अन्यथा या खड्ड्यात झाडे लावण्याचा उपक्रम हाती घेऊ,…