Browsing Tag

MSEB high tension tower

Nigdi: भक्ती-शक्ती चौकातील धोकादायक टॉवर हटविण्याची मागणी

एमपीसी न्यूज - निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकामध्ये बरोबर मधोमध उच्चदाब विद्युतवाहिनाचा मोठा हायटेन्शन टॉवर उभा आहे. त्याच्या आजूबाजूला संपू