Browsing Tag

Plastic ban campaign

Pimpri News : स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निबंध, चित्रकला, घोषवाक्य स्पर्धेचं आयोजन

एमपीसी न्यूज - स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सुरु झालेले आहे. सदर अभियानामध्ये नागरीकांचा व समाजातील सर्व घटकांचा व्यापक स्वरुपात सहभाग असणे तसेच माहिती, शिक्षण व…