Browsing Tag

Priya Shende

Manobodh by Priya Shende Part 60 : मना राम कल्पतरू कामधेनू

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 60 (Manobodh by Priya Shende Part 60)मना राम कल्पतरू कामधेनूनिधी सार चिंतामणी काय वानूजयाचेनि योगे घडे सर्व सत्तातया साम्यता कायसी कोणी आता?…

Manobodh by Priya Shende Part 58 : नको वासना विषयी वृत्तीरूपे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध : मनाचे श्लोक क्रमांक 58 (Manobodh by Priya Shende Part 58)नको वासना विषयी वृत्तीरूपेपदार्थी पडे कामना पूर्वपापेसदा राम निष्काम चिंतीत जावामना कल्पनालेश तोही नसावा…

Manobodh by Priya Shende Part 57 : जगी होईजे धन्य या रामनामे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 57 (Manobodh by Priya Shende Part 57)जगी होईजे धन्य या रामनामेक्रिया भक्ती उपासना नित्य नेमेउदासीनता तत्त्वता सार आहेसदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे…

Manobodh by Priya Shende Part 55 : नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 55 (Manobodh by Priya Shende Part 55)नसे मानसी नष्ट आशा दुराशावसे अंतरी प्रेमपाशा पिपाशाऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचाजगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचाhttps://youtu.be/AU1q8u0jw9Uया…

Manobodh by Priya Shende Part 54 : सदा सेवी आरण्य तारुण्यकाळी

एमपीसी न्यूज -  मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 54 (Manobodh by Priya Shende Part 54)सदा सेवी आरण्य तारुण्यकाळीमिळेना कदा कल्पनेचेनी मेळीचळेना मनी निश्चयी दृढ त्याचाजगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचाhttps://youtu.be/dAcZFSsJG_g…

Manobodh by Priya Shende Part 53 : सदा आर्जवी प्रिय जो सर्व लोकी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 53 (Manobodh by Priya Shende Part 53)सदा आर्जवी प्रिय जो सर्व लोकीसदा सर्वदा सत्यवादी विवेकीन बोले कदा मिथ्या वाचा त्रिवाचाजगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा…

Manobodh by Priya Shende Part 50 : नसे अंतरी कामकारी विकारी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 50 - (Manobodh by Priya Shende Part 50)नसे अंतरी कामकारी विकारीउदासीन होतो तापसी ब्रह्मचारीनिवाला मनी लेश नाही तमाचाजगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा…

Manobodh by Priya Shende Part 48 : सदा देवकाजी झिजे देह ज्याचा

एमपीसी न्यूज - मनोबोध : मनाचे श्लोक क्रमांक 48 (Manobodh by Priya Shende Part 48)सदा देवकाजी झिजे देह ज्याचा सदा रामनामे वदे नित्य वाचा स्वधर्मेचि चाले सदा उत्तमाचा जनी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचाhttps://youtu.be/v5Y0YRre3J4या…

Manobodh by Priya Shende Part 44 : मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 44 (Manobodh by Priya Shende Part 44)मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावीकथा आदरे राघवाची करावीनसे राम ते धाम सोडोनी द्यावेसुखा लागि आरण्य सेवित जावेhttps://youtu.be/S4AjzkCPYRA…