Browsing Tag

Repair of Architectural

Pimpri News: विठ्ठलनगर एसआरए प्रकल्पातील इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी 1 कोटी 13 लाखाचा खर्च

एमपीसी न्यूज - शहर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत नेहरूनगर - विठ्ठलनगर येथील प्रकल्पातील इमारतीचे स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा व जलनि:सारण विषयक कामांची दुरूस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी 1 कोटी 65 लाख 93 हजार रूपये दर…