Browsing Tag

special article on ganeshostav

Ganeshostav 2020: आधी वंदू तुज मोरया…

एमपीसी न्यूज - ओम नमोजी आद्या | वेदप्रतिपाद्या | जयजय स्वसंवेद्या | आत्मरुपा || देवा तुचि गणेशु| सकलमतिप्रकाशु| म्हणे निवृत्तीदासु | अवधारिजोजी ||संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्याच ओवीत त्या जगन्नियंत्याला…