Browsing Tag

stop financial looting of students’

Vadgaon News : ‘शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुटमार थांबवावी’

एमपीसीन्यूज : कोवीड 19 मुळे जागतिक मंदी निर्माण झाली आहे. अशा काळातही शैक्षाणिक संस्थांनी प्रवेशाच्या वेळी पालकांसह विद्यार्थ्यांची विकास निधीच्या नावाखाली आर्थिक लुटमार चालविली आहे. ती तातडीने थांबवावी; अन्यथा संबंधित संस्थेच्या विरोधात…