Browsing Tag

Swami Samarth Ramdas

Manobodh by Priya Shende Part 44 : मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 44 (Manobodh by Priya Shende Part 44) मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावी कथा आदरे राघवाची करावी नसे राम ते धाम सोडोनी द्यावे सुखा लागि आरण्य सेवित जावे https://youtu.be/S4AjzkCPYRA…

Manobodh by Priya Shende Part 36 : सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे

एमपीसी न्यूज - Manobodh by Priya Shende Part 36 - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 36. सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे सुखानंद आनंद कैवल्य दानी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/U4ggbCviaco…

Manobodh by Priya Shende Part 35 : असे हो जया अंतरी भाव जैसा

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 35 (Manobodh by Priya Shende Part 35) असे हो जया अंतरी भाव जैसा वसे हो तया अंतरी देव तैसा अनन्यास रक्षितसे चापपाणी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/qEBQTICJAbY मागच्या…

Manobodh by Priya Shende Part 34 : उपेक्षा कदा रामरूपी असेना

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 34 (Manobodh by Priya Shende Part 34) उपेक्षा कदा रामरूपी असेना जीवा मानवा निश्चयो तो वसेना शिरी भार वाहेन बोले पुराणी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/MEsfxbEdzsQ…

Manobodh by Priya Shende Part 32 : अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली

एमपीसी न्यूज - मनोबोध  : मनाचे श्लोक क्रमांक 32 - Manobodh by Priya Shende Part 32 :  अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली पदी लागता दिव्य होऊनि गेली जया वर्णिता शीणली वेदवाणी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/J10zOdK4s8A…

Manobodh by Priya Shende Part 31: महासंकटी सोडिले देव जेणे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 31 - (Manobodh by Priya Shende Part 31) महासंकटी सोडिले देव जेणे प्रतापे बळे आगळा सर्व गुणे जया ते स्मरे शैलजा शूलपाणी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/0OC8oA02xEg…

Manobodh by Priya Shende Part 30: समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 30 (Manobodh by Priya Shende Part 30) समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे? जयाची लिला वर्णिती लोक तीन्ही नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/VlnZqdlUSFo…

Manobodh by Priya Shende Part 29 : मनोबोध भाग 29 – पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 29 (Manobodh by Priya Shende Part 29) पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे बळे भक्तरिपुशिरी कांबी वाजे पुरी वाहिली सर्व जेणें विमानी रुपेश एकदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/BdH_zV5el00…

Manobodh by Priya Shende Part 28 : मनोबोध भाग 28 – दीनानाथ हा राम कोदंडधारी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 28 दीनानाथ हा राम कोदंडधारी पुढे देखता काळ पोटी तरारी मना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी https://youtu.be/NM19wyZFzn4 श्लोक क्रमांक 28 ते 37 या दहा श्लोकात…