Browsing Tag

Tadoba tiger project

Wild Life Photography by Sharvari Kate: व्याघ्रप्रेमी शर्वरी

एमपीसी न्यूज (देवदत्त कशाळीकर) - खेळण्या बागडण्याचं वय, आई वडिलांकडे हट्ट करून लाड पुरवून घेण्याचं वय, त्यात घरातील सुखवस्तू स्थिती व 'लाडकी लेक' असं असून सुद्धा  केवळ आठवी इयत्तेत शिकणारी शर्वरी या सर्व चौकटीच्या बाहेरची आहे. पिंपळे…