Browsing Tag

the word Hindu was omitted

Pune News : …यासाठी दहावी बारावीच्या परीक्षा फॉर्ममधून हिंदू शब्द वगळला

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून प्रकटन जाहीर करण्यात आले असून, हा बदल 2014 पासूनच परिक्षा फॅार्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मंडळाने म्हंटले आहे.