Browsing Tag

Underground tunnel in swargate

Pune : स्वारगेट भागात सापडला भुयारी मार्ग

एमपीसी न्यूज- मेट्रोच्या भुयारी मार्गासाठी स्वारगेट येथील राजर्षी शाहू महाराज बस थानकाच्या समोरील बाजूस काम सुरु असताना एक भुयार सापडले. जमिनीत 12 ते 15 फुटावर हे भुयार आढळून आले असून हे भुयार केंव्हा बांधण्यात आले. याबद्दलची नेमकी माहिती…