Browsing Tag

Vamanrao Abhyankar

Jnana Prabodhini Navnagar Vidyalaya: मागे वळून पाहताना…

जवळपास तीन तपांपूर्वी निगडी प्राधिकरणात ज्ञान प्रबोधिनी निगडी केंद्राची पायाभरणी करून आपल्या अथक परिश्रमाने शैक्षणिक क्षेत्रात उच्च स्थान प्राप्त करून देणारे केंद्र प्रमुख वामनराव तथा भाऊ अभ्यंकर हे नुकतेच निवृत्त झाले. `माणूस घडविण्यासाठी…