Browsing Tag

Veteran actor Shrikant Moghe passes away

Veteran actor Shrikant Moghe passes away : आपले मोघे काका गेले रे !!!!!!             

एमपीसी न्यूज : ( हर्षल आल्पे ) आता सकाळी तो फोन येणार नाही , आला तरी तो आवाज त्या फोन पलीकडचा नसेल च , हेच जास्त बोचणारे आहे , “हॅलो , श्रीकांत मोघे बोलतोय” असा काकांचा तो पहाडी आणि तयार आवाज आता ऐकू येणार नाही , पण ! तो आवाज आता कानातून…