Browsing Tag

Video on Samarth Ramdas

Manobodh by Priya Shende Part 27 : मनोबोध भाग 27 – भवाच्या भये काय भीतोस लंडी

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 27.भवाच्या भये काय भीतोस लंडीधरी रे मना धीर धाकासी सांडीरघुनायकासारखा स्वामी शीरीनुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारीhttps://youtu.be/UTDS2WC2vU8समर्थांनी माणसाच्या मनातील भीती ही…

Manobodh by Priya Shende Part 26 : मनोबोध भाग 26 – देही रक्षणा कारणे यत्न केला

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक 26देहे रक्षणा कारणे यत्न केलापरी शेवटी काळ घेवोनी गेलाकरी रे मना भक्ति या राघवाचीपुढे अंतरी सोड चिंता भावाचीhttps://youtu.be/uOkbTBIRnBcप्रत्येक माणसाचा प्रयत्न हा स्वतःचा…

Manobodh by Priya Shende Part 25 : मनोबोध भाग 25 – मला वीट मानू नको बोलण्याचा

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक चोवीसमना वीट मानू नको बोलण्याचापुढे मागुता राम जोडेल कैचा?सुखाची घडी लोटता दुःख आहेपुढे सर्व जाईल काही न राहेhttps://youtu.be/jPlvX22NQ3Aआत्तापर्यंत समर्थांनी अनेक…

Manobodh by Priya Shende Part 24 : मनोबोध भाग 24 – रघुनायकावीण वाया शीणावे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक चोवीसरघुनायकावीण वाया शीणावेजना सारखे व्यर्थ का वोसणावेसदा सर्वदा नाम वाचे वसो देअहंता मनी पापिणी ते नसो देhttps://youtu.be/fZgWK4qi0dUमागच्या श्लोकात समर्थांनी मनाला…

Manobodh by Priya Shende Part 23 : मनोबोध भाग 23 – न बोले मना राघवावीण काही

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक तेवीसन बोले मना राघवावीण काहीजनी वाऊगे बोलता सुख नाहीघडीने घडी काळ आयुष्य नेतोदेहांती तुला कोण सोडून पाहतोhttps://youtu.be/OoRgVHsf1Cgमागील श्लोकात समर्थांनी मनाला सांगितलं…

Manobodh by Priya Shende Part 22 : मनोबोध भाग 22 – मना सज्जना हीत माझे करावे

एमपीसी न्यूज - मनोबोध: मनाचे श्लोक क्रमांक बावीस.मना सज्जना हीत माझे करावे रघुनायका दृढ चित्ती धरावे महाराज तो स्वामी वायुसुताचा जना उद्