BNR-HDR-TOP-Mobile

Talegaon : तळेगाव एमआयडीसीचे नाव बदलून नवलाख उंब्रे एमआयडीसी असे करावे

26
PST-BNR-FTR-ALL

नवलाख उंब्रे ग्रामपंचायतची एमआयडीसीकडे मागणी

एमपीसी न्यूज – वर्तमानात तळेगाव एमआयडीसी नाव असलेली एमआयडीसी नवलाख उंब्रे, बधलवाडी आणि मिंडेवाडी या तीन गावांच्या परिसरात आहे. त्यामुळे या एमआयडीसीला नवलाख उंब्रे एमआयडीसी असे नाव द्यावे, अशी मागणी नवलाख उंब्रे ग्रामपंचायतने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच ग्रामस्थांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडविण्याची विनंती केली आहे.

नवलाख उंब्रे, बधलवाडी आणि मिंडेवाडी या तीन गावांना प्रत्येकी पंधरा एकर अशी एकूण 45 एकर जमीन गायरानासाठी देण्यात यावी. तसेच औद्योगिक महामंडळाने एमआयडीसीमध्ये शेत गेलेल्या शेतक-यांना अद्याप मोबदला दिला नाही. त्यामुळे प्रत्येक शेतक-याला रस्त्याच्या लगतची जमीन द्यावी. ज्या शेतक-यांवर तक्रार नाही अशांना तात्काळ मोबदला द्यावा आणि ज्या शेतक-यांची जमीन एमआयडीसी मध्ये गेलेली नाही, अशा जमिनीला जाण्यासाठी रस्ते करून दयावेत, अशा प्रकारच्या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
 
मिंडेवाडी येथील आदिवासी वस्तीचे पुनर्वसन मिंडेवाडी ठाकरवस्ती शेजारी करावे. तिन्ही गावांच्या सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी. बधलवाडी येथे आरोग्य केंद्रासाठी अडीच एकर तर पंप हाऊस व टाकीसाठी पाच गुंठे जागा पहिल्याच टप्प्यात मिळावी अशी देखील शेतक-यांनी मागणी केली आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या मुलांचा एमआयडीसी मधील कंपनीमध्ये कामासाठी प्रामुख्याने विचार करावा. एमआयडीसी टप्पा क्रमांक एक मधील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या जमिनी घेऊन वर्ष लोटले परंतु अद्याप शेतक-यांना परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत झाडे, विहिरी व बांधासहित भूमी अधिग्रहणाचे पैसे सर्व शेतक-यांना मिळत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी आपल्या जमिनीचा ताबा सोडणार नाहीत असेही निवेदनात म्हटले आहे.

.

HB_POST_END_FTR-A1
HB_POST_END_FTR-A3