Browsing Tag

परीक्षेचं मानसशास्त्र

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 12 : दहावीच्या परीक्षेत गुण मिळविण्याचं…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 3 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली होती. त्याची आज सांगता होत आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र,…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 11 : SSC हिंदी संयुक्त परीक्षा में अर्जित करे अधिकतम अंक…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 4 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 10 : Tricks to score higher in SSC English Exam by…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 5 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 9 : दहावीत टक्केवारी वाढविण्यासाठी संस्कृतचा अभ्यास…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 6 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 8 : दहावीच्या भूगोलातही मिळवा भरभरून मार्क –…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 7 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 7 : दहावीच्या भूमितीची करूयात दहा दिवसांत तयारी –…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 7 : दहावीच्या भूमितीची करूयात दहा दिवसांत तयारी - मनोज उल्हे Preparations for the SSC Geometry exam in ten days - Manoj Ulhe

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी! भाग 6 : हिंदी की पढाई को परिवर्तित करे अंको में –…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 11 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी – भाग 5 : दहावीत विज्ञानाच्या पेपरमध्ये मिळवा खात्रीशीर गुण…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 12 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी – भाग 4 : दहावीच्या परीक्षेत मार्कांचं ‘गणित’ करा…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 13 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…

Countdown of SSC Exam: काऊंटडाऊन दहावी – भाग 3 : दहावीच्या परीक्षेत ‘इतिहास’ घडवा…

एमपीसी न्यूज - दहावीची परीक्षा अवघ्या 14 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीसी न्यूज शिक्षण संवाद आपल्यासाठी 'काऊंटडाऊन दहावी' ही ऑनलाईन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. यात परीक्षेचं मानसशास्त्र, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, कोणत्या…