Browsing Tag

HBP Guruvarya ShantiBrahm Maroti Kurekar

Alandi: आळंदीत गुरुवर्य शांतीब्रम्ह मारोती कुरेकर व ह भ प डॉ नारायण जाधव यांचा जाहीर नागरी सत्कार

एमपीसी न्यूज -ह भ प गुरुवर्य शांतीब्रम्ह मारोती कुरेकर यांना जीवन गौरव व ह भ प डॉ नारायण जाधव (Alandi)यांना महाराष्ट्र शासनाचा ज्ञानोबा -तुकाराम पुरस्कार मिळाल्याबद्दल समस्त ग्रामस्थ व वारकरी संप्रदाय   आळंदी देवाची यांच्या वतीने…