Browsing Tag

Marathi News Podcast

MPC News Podcast 21 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 21 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 21 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/h6H7ka-O-e0 वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे …

MPC News Podcast 20 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 20 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 20 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://www.youtube.com/watch?v=mXPv3Pv53Fc वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक -…

MPC News Podcast 19 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 19 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 19 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/NvW7RKq0Mzg वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे …

MPC News Podcast 18 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 18 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/nVl1NUasXaE वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे …

MPC News Podcast 17 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 17 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/6XHD9oSl9YU वृत्त संकलन – स्वारदा कुलकर्णी वृत्त…

MPC News Podcast 15 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 15 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/4RKrjd7JavY वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे  …

MPC News Podcast 14 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 14 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/9k1IxBhYQUg वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे  …

MPC News Podcast 13 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 13 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 13 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/W4EaXuyFrUs वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक -…

MPC News Podcast 12 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 12 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/EXXq2HpZzj0 वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक - देशपांडे  …

MPC News Podcast 11 October 2022 : ऐका…आजचे एमपीसी न्यूज पॅाडकास्ट

एमपीसी न्यूज पॉडकास्ट : सोमवार, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 ऐका (MPC News Podcast 11 October 2022) पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरासह राज्यातील ठळक घडामोडींचा धावता आढावा… https://youtu.be/53vMs-jK-xc वृत्त संकलन – अमृता कर्णिक -…