Browsing Tag

Making a bogus purchase deed by submitting a bogus person with the same name

Dehuroad News : नावाशी साधर्म्य असलेल्या बोगस व्यक्तीला दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर करून बोगस…

एमपीसी न्यूज - नावाशी साधर्म्य असलेल्या एका बोगस व्यक्तीला दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर करून बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे बोगस खरेदीखत तयार केले. ते खरेदीखत तलाठी कार्यालयात सादर करून एका व्यक्तीची फसवणूक केली. या बाबतीत तीन…