Browsing Tag

Recovery of income tax arrears

PMC Property tax : पालिकेच्या तिजोरीत अभय योजनेपोटी 341 कोटींचा भरणा !

एमपीसी न्यूज : महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मिळकत कराच्या थकबाकीची वसुली सुरू आहे. त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेत तब्बल 1 लाख 10 हजार 110 मिळकतधारकांनी जमा एकूण 341 कोटींचा भरणा महापालिकेच्या तिजोरीत केला. यामुळे आर्थिक…