Browsing Tag

Sangvi Police are investigating.

Sangavi Crime News : मुलीच्या विनयभंग प्रकरणी सावत्र बापावर गुन्हा

सावत्र बापाच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कलम 354, पॉस्को कलम 8, 12, 18 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सांगवी पोलीस तपास करीत आहेत.