Browsing Tag

Most Gentleman in Gentlemen’s game

Birthday Special : क्रिकेटचा देव! जेंटलमन्स गेममधील सर्वात ‘जेंटलमन’ खेळाडू सचिन…

एमपीसी न्यूज (प्रमोद यादव) - सचिन मैदानात उतरला की 'सचिन' 'सचिन' या एका सुरातील आवाजाच्या आरोळ्यांनी मैदान दुमदुमून जायचे. सचिन जोवर खेळत आहे तोवर प्रत्येक भारतीय श्वास रोखून सामना पाहत असासचा आणि तो जर आऊट झाला तर टीव्ही बंद केला जायचा,…