BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा, आयुक्तांच्या अधिका-यांना सूचना

एमपीसी न्यूज – पिंपरी महापालिकेला सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात स्थापत्य विभाग, पाणीपुरवठा, नदी सुधार प्रकल्प, भामा आसखेड, आंध्रा प्रकल्प, पवना बंद पाईपलाईन इत्यादी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता भासणार असल्याने ज्या विभागाचे उत्पन्न उद्दिष्टापेक्षा कमी झालेले आहे. त्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांनी उत्पन्नवाढीबाबत प्रयत्न करावेत अशा सूचना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिल्या आहेत.

8 फेब्रुवारी रोजी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीसाठी थकबाकीदारांना पाणीपुरवठा व करसंकलन विभागाने स्पीड पोस्टने नोटीसा तातडीने बजाविण्यात याव्यात. तत्पूर्वी एक आठवडा करसंकलन विभागाने थकबाकी संकलन सप्ताह 3 ते 7 फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत राबविण्यात यावा. या सप्ताहामध्ये लोकअदालतीच्या माध्यमातून नोटीस देण्यात आलेल्या थकबाकीदार थकबाकी भरण्यास आल्यास त्यांचीही थकबाकीची रक्कम भरुन घेणेत यावी अशा सूचना स्थायीचे सभापती मडिगेरी यांनी दिल्या आहेत.

करसंकलन विभागाकडून राबविलेल्या विशेष मोहिमेत सात हजार 500  पेक्षा जास्त मिळकती नोंद न केलेल्या सापडल्या आहेत. त्यांना मिळकतकराच्या नोटीसा देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरु आहे.  त्यामधून करसंकलन विभागाला 200 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील वैयक्तिक मालकीच्या प्लॉटवर अनाधिकृत पत्राशेडच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झालेली आहे. त्यावरही मिळकतकराची आकारणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मिळकतकर मान्य न केल्यास सदरचे पत्राशेड काढून टाकण्याची कार्यवाही अतिक्रमण विभागाने करावी. शहरातील सर्व फुटपाथवरील पत्राशेड अतिक्रमण विभागाने सक्षमपणे मोहीम राबवून पोलीस बंदोबस्तात काढून टाकण्याची सूचना आयुक्त व सभापती यांनी दिली आहे. करआकारणी मान्य करण्यात आलेल्या पत्राशेडधारकांकडून महापालिकेस 100 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.

महापालिका हद्दीमध्ये अनेक अनाधिकृत होर्डींग आहेत. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. अशा होर्डींग काढून टाकण्याच्या निविदा काढण्यात यावी. याबाबतची निविदा काढताना निविदेमध्ये होर्डींग काढण्यासाठी महापालिकेचा खर्च न करता  होर्डींग काढून घेण्याचे बदल्यात महापालिकेस उत्पन्न मिळाले पाहिजे अशा प्रकारची निविदा राबविण्यात यावी.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीबाबत स्थायी समिती सभागृहात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्यासह सहशहर अभियंता, बांधकाम परवानगी, सह शहर अभियंता, पाणीपुरवठा, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, उपअभियंता, सहा.आयुक्त, करसंकलन, क्षेत्रिय अधिकारी, अ, ब, क, ड, इ, फ, ग , ह व सहा.आयुक्त , स्थानिक संस्था कर, सहा.आयुक्त , आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, सहा.आयुक्त, भुमि आणि जिंदगी विभाग, मुख्य उद्यान अधिक्षक, उद्यान विभाग, अग्निशामक अधिकारी, अग्निशामक विभाग, करसंकलन विभागाचे प्रशासन अधिकारी, मंडळाधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे मीटर निरीक्षक उपस्थित होते.

HB_POST_END_FTR-A2

Advertisement

Advertisement

You might also like